EKODESIGN – CERTIFIKACE

PROHLÁŠENÍ EKODESIGNU KOTLŮ FRÖLING NA TUHÁ PALIVA JSOU VYDÁNA NA ZÁKLADĚ AKREDITOVANÉHO ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU TÜV.

KOTLÍKOVÉ DOTACE A KOTLE FRÖLING

Ekodesign u kotlů Fröling v „Kotlíkové odtaci“ se předkládá jako Prohlášení o ekodesignu vydávané výrobcem.

Prohlášení o ekodesignu vydal výrobce Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H., z podkladů vydaných akreditovanou zkušebnou TÜV SÜD Austria.

„Dle (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva.“

Článku 8

Do 1. ledna 2020 mohou členské státy povolovat uvádění na trh a do provozu kotlů na tuhá paliva, které jsou v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy týkajícími se sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů a emisí částic, organických plynných sloučenin, oxidu uhelnatého a oxidů dusíku.

S ohledem na výše uvedené vyjádření, výrobce v současné době nevyřizuje certifikát Ekodesignu. Veškeré kotle Fröling však prošly akreditovanou zkušebnou a z výsledků již nyní ví, že kotle splňují emisní třídu 5 a Ekodesign.

Prohlášení je vytvořeno z protokolů o uvedené typové zkoušce jednotlivých typů a výkonových řad kotlů, vydaných zkušebnou TÜV SÜB Austria.

Akreditovaná zkušební laboratoř

TÜV SÜD, Landesgesellschaft Österreich GmbH, Grazer Straβe 18, A- 8600 Bruck an der Mur
v souladu s normou ISO/IEC 17025, Ident. č. 0033 Dodatek k rozhodnutí GZ: BMWFW-92.714/0111-I/12/2014

Možnost náhledu vydaného prohlášení k jednotlivým kotlům Fröling

Kotel PE1 Pellet – Automatický kotel na pelety

Ecodesign-Declaration_PE1_Pellet_7-35_DE-CZ

Kotel P4 Pellet – Automatický kotel na pelety

Ecodesign-Declaration_P4_Pellet_15-105_DE-CZ

Kotel S1 Turbo, S3 Turbo a S4 Turbo – Kotle na tuhá paliva (kusové dřevo)

Ecodesign-Declaration_S1-S3-S4-Turbo_DE-CZ

Kotel T4 – Automatický kotel na pelety

Ecodesign-Declaration_T4-TX-TM_DE-CZ