GDPR

Ochrana osobních údajů na www.froling.cz

 1. Úvod

Společnost S WHG s.r.o., se sídlem Ořešská 873, 155 00 Praha 5, IČ: 63321271, zapsána u Městského soudu v Praze odd. C 238348 (dále jen „Společnost“), je provozovatelem webových stránek www.froling.cz (dále jen „Web“) a zodpovídá za zpracování a ochranu osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679, známým jako GDPR (General Data Protection Regulation).

Tento dokument Ochrana osobních údajů popisuje, jak Společnost shromažďuje, uchovává, zpracovává a chrání osobní údaje svých uživatelů.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

Společnost zpracovává osobní údaje, které uživatelé poskytují při použití našeho Webu, například při registraci, objednávce, odběru newsletteru nebo v rámci komunikace se Společností.

Osobní údaje mohou zahrnovat:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • adresa sídla nebo doručovací adresa
 • IP adresa
 • údaje o prohlížeči, operačním systému a další technické informace

Zpracováváme osobní údaje za následujících účelů:

 • poskytování služeb a produktů
 • zasílání marketingových materiálů a novinek
 • analýza návštěvnosti a chování uživatelů na webu
 • zlepšení našich služeb a nabídky produktů
 • personalizace reklam prostřednictvím Google Ads, Facebook marketingu a případně obdobných marketingových aktivit
 1. Zabezpečení osobních údajů

Společnost dbá na ochranu osobních údajů a zabezpečení dat. Přijímáme vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů a ochranu před ztrátou, zneužitím či neoprávněným přístupem.

 1. Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Společnost může sdílet osobní údaje s třetími stranami za účelem provádění našich služeb, například pro doručování zásilek, zpracování plateb nebo provozování marketingových kampaní. Veškeré třetí strany, se kterými sdílíme osobní údaje, jsou povinny zajistit ochranu údajů v souladu s GDPR a nesmějí tyto údaje použít pro jiné účely.

 1. Práva uživatelů

V souladu s GDPR máte následující práva ohledně vašich osobních údajů:

 • právo na přístup k vašim osobním údajům
 • právo na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných údajů
 • právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás na e-mailové adrese: servis@froling.cz

 1. Doba uchovávání osobních údajů

Společnost uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou zákonem. Po uplynutí této doby budou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.

 1. Cookies

Společnost používá na svém webu soubory cookies, které slouží k zajištění správné funkčnosti webu, k analýze návštěvnosti a k personalizaci reklam. Více informací o použití cookies naleznete v dokumentu Prohlášení o cookies na našem webu.

 1. Změny v dokumentu Ochrana osobních údajů

Společnost si vyhrazuje právo aktualizovat nebo změnit tento dokument Ochrana osobních údajů. Aktuální verze dokumentu je vždy dostupná na našem webu. Doporučujeme pravidelně kontrolovat tento dokument, aby byly vaše informace o zpracování osobních údajů aktuální.

 1. Kontakt

Pokud máte dotazy nebo připomínky ohledně zpracování vašich osobních údajů či používání cookies, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese: servis@froling.cz

Poslední aktualizace: 22. března 2023