Akumulační nádrže FW

Prospekt:

Prospekt – akumulační nádrže

 

 

Akumulační nádrž FW s modulem pro čerstvou TUV

akumulacni_nadrz_modul_TUV

Nová akumulační nádrž FW s důsledným vrstvením a se speciálním modulem pro ohřev čerstvé užitkové vody nabízí kompaktní řešení pro vaše vytápění. Tuto akumulační nádrž nabízíme ve velikostech 1000 a 1400 litrů (nejběžnější velikosti) a volitelně též se solárním registrem.

Akumulační nádrž FW má speciálně vyvinutý systém rozložení teploty (tzv. „TSL“), takže je v nádrži díky konstantním vrstvám teplé vody dosaženo vyššího předávacího výkonu. Voda vtékající z otopného systému je prostřednictvím TLS zbrzděna, čímž se zabraňuje smíchání teplotních vrstev. To zajišuje konstantní teploty ve vrstvách, takže je pro nabíjení akumulačí nádrže potřeba méně primární energie.

Přednosti pro vás:

 • Vyšší předávaný výkon díky TSL
 • Menší potřeba primární energie pro nabití nádrže
 • Menší potřebné objemy nádrží a plochy slunečních kolektorů
 • Menší potřeba prostoru
 • Jednoduchá montáž
 • Lze kombinovat s kompletním programem akumulačních nádrží a boilerů Fröling

Modul na ohřev čerstvé užitkové vody

Modul na ohřev TUV dodává soustavně čerstvou a absolutně hygienickou teplou vodu a přitom má minimální ztráty z přípravy. TUV je ohřívána průtokově přes deskový tepelný výměník, jehož ohřev zajišuje voda z akumulační nádrže. Teplota TUV se snadno nastaví ručním ovladačem a regulace zajišuje, že má voda vždy přesně tuto natavenou teplotu. Požadovanou teplotu ve výměníku udržuje termostat, čímž se výrazně redukuje tvorba vodního kamene způsobená obvykle zbytečným přetápěním.

Typ 1000 1500
Objem [l] 1000 1400
Přípustný přetlak [bar] 3 3
Maximální přípustná provozní teplota [°C] 95 95
Výška bez izolace [mm] 2160 2185
Výška s izolací [mm] 2180 2215
Průměr bez izolace [mm] 790 960
Průměr s izolací [mm] 980 1150
Minimální výška prostoru [mm] 2220 2250
Plocha solárního registru [m2] 3 4
Optimální plocha solárního kolektoru [m2] 12 12
Maximální výkon (při 45 °C) [l/min] 30 30
Celkový výkon (při 80 °C v nádrži a 100% nabití) [l] 1725 2160

Modul TUV:

 • Minimální provozní teplota: 2 °C
 • Maximální přípustná provozní teplota: 95 °C
 • Maximální přípustný provozní tlak (užitková voda): 10 barů
 • Maximální přípustný provozní tlak (topení): 3 bary
 • Nabíjecí pumpa: 230 V / 50 Hz / 95 W