Kogenerační jednotka CHP50

Prospekty:

Kogenerační jednotka CHP50

chp50

Fröling CHP50

Kogenerační jednotka Fröling integruje výrobu tepla a elektřiny z biomasy v jediný vysoce efektivní proces.

Princip funkce:

Zařízení využívá termochemické reakce při které vzniká dřevní plyn, podobný spalování dřeva v pyrolytických kotlích. Na rozdíl od klasických pyrolytických kotlů je však proces spalování záměrně přerušen a vznikající dřevní plyn odveden a transformován na elektrickou energii v plynovém motoru.

Kogenerační jednotka je poháněna kvalitní, dobře vysušenou dřevní štěpkou nebo dřevěnými peletami. Palivo je podavačem přesunuto do zplyňovacího topeniště přes dvojitou protipožární klapku. Zde dojde k přeměně paliva na dřevní plyn a teplo. Dřevní plyn se přes chladič a filtr vtlačí do plynového motoru, kde se vyrábí elektrická energie.

Výhody:

  • Kompaktní a uživatelsky přívětivé zpracování
  • Plně automatický provoz
  • Moderní a robustní průmyslový motor s vysokou účinností
  • Suché čištění plynu bez kondenzace
  • Fröling je dodavatel celého systému (podávání paliva, kogenerace, motor, vymetání popela)
  • Ověřené kontejnerové řešení, připravené k okamžitému použití

 

Níže uvedený diagram znázorňuje funkci systému:

chp50-schema_11

data