Veletrhy a výstavy

Den malých obcí 2023

Vážení přátelé a zákazníci,

dovolujeme si Vás pozvat na další, již 57. ročník Dnů malých obcí, který je zaměřen na financování obecních projektů z národních či evropských zdrojů, a který se bude konat 28.3.2023 na Výstavišti Flora Olomouc od 9 hodin. 

Tato výstava však není určena pro širokou veřejnost.

 

 

Komunální veletrh 2023

Vážní přátelé a zákazníci,

dovolujeme si Vás pozvat na celostátní veletrh s doprovodným programem pro lidi s rozhodovací schopností a odborníky z řad měst a obcí včetně příspěvkových organizací a spolků, které jsou jimi zřízeny nebo jsou jakkoli navázány na jejiích rozpočet. 

Výstava se koná na Výstavišti Flora Olomouc v termínech 17.5. – 19.5.2023 od 10 do 17 hodin.

Tato výstava však není určena pro širokou veřejnost.